Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

Gradska uprava  Zenica je  31. maja 2016. godine u sali Gradskog vijeća provela  edukaciju za predsjednike mjesnih zajednica i članove  savjeta mjesnih zajednica u cilju jačanja uloge savjeta MZ.U aprilu 2016. godine održan je prvi ciklus  edukacije za predstavnike 18 mjesnih zajednica.Drugim ciklusom  obuhvaćeno je preostalih 54 mjesne zajednice.
Edukacija se provodi u sklopu implementacije Antikorupcijskog strateškog i akcionog plana 2013-2016. (AAP), koji je Gradsko vijeće usvojilo u decembru 2013. godine. Osnovni cilj  AAP je suzbijanje i prevencija korupcije kroz jačanje integriteta, te povećanje transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti lokalne uprave Zenica.
Polazeći od značaja i uloge predsjednika i savjeta kao organa mjesnih zajednica, koje građani biraju neposredno svake četiri godine da bi zastupali njihove interese u pogledu kvaliteta življenja, s jedne strane, i obaveze lokalne uprave da ovim organima pruži stručnu i tehničku pomoć u obavljanju njihove funkcije, s druge strane,  pokrenut je projekt za promjenu: “Edukacija predsjednika i u cilju jačanja  uloge savjeta mjesnih zajednica kao organa MZ”.
“Cilj projekta je jačanje povjerenja građana u lokalnu upravu i javni sektor kroz jačanje transparetnosti, odgovornosti i efikasnosti rada  uprave  i podizanja svijesti  predsjednika mjesnih zajednica  o potrebi aktivnog uključivanja  u partnersko odlučivanje o pitanjima od značaja za kvalitet življenja” – kazala je Dževdana Brajić, koordinatorica projekta.
Polaznici edukacije upoznati su s nadležnostima gradske uprave,  kao i s nadležnostima organa MZ, strateškim dokumentima Grada Zenica, poticajima u poljoprivredi i registraciji gazdinstava, upravljanju i održavanju lokalnih vodovoda i uklanjanju divljih deponija, socijalnoj i civilnoj zaštiti te javnim uslugama na nivou grada i organiziranim odvozom otpada. Učesnicima edukacije prezentirani su online primjeri e-uprav i partnerstvo Grada, nevladinog sektora i građana.
Edukaciji su prisustvovale predstavnice neformalne mreže žena iz MZ, kao i partnerske NVO u ovom projektu, UG “Medica” Zenica i UG “Naša djeca”.     (zenica.ba)

Share