Edukacija iz porodične medicine

Za 16 doktora i 11 medicinskih sestara sa prostora Zeničko dobojskog i Srednjebosanskog kantona, te iz Banja Luke i Sarajeva, u organizaciji Edukativnog centra zeničkog Doma zdravlja, danas je počela nastava programa dodatne edukacije iz porodične medicine, koja će trajati do juna iduće godine.
– Sve teme tokom ove edukacije odabrene su isključivo prema potrebama ljekara i sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi što organizovanije, lakše i kvalitetnije rješavali probleme i potrebe pacijenata u ambulantama, a obuhvaćena je kompletna problematika aktuelna u praksi, navodi primarijus doktorica Larisa Gavran, koordinatorica Edukativnog centra zeničkog Doma zdravlja.
Ovo je druga godina kako zenički Edukativni centar ovu obuku realizuje samostalno i jedan od samo dva centra u našoj državi, koji organizuje ovu vrstu treninga iz porodične medicine.  (V.J.)

Share