Edukacija članova Savjeta MZ

Gradska uprava u Zenici,u sklopu implementacije antikorupcijskog strateškog plana,organizovala je danas edukaciju predsjednika i članova savjeta mjesnih zajednica u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti lokalne uprave i javnog sektora.Želja je da se predstavnicima mjesnih zajednica olakša pristup informacijama,  gradskoj upravi i javnom sektoru kako bi mogli ispuniti zahtjeve građana. Odnos predstavnika gradske uprave i javnog sektora,prema riječima predsjednika mjesne zajednice Blatuša,Hasana Spahića,nije na nivou kakav bi trebao biti.Potrebno je veće uvažavanje,kaže,jer na većinu zahtjeva koji se upute iz mjesnih zajednica,nikada ne dolaze ni odgovori.Direktorica Stručne službe gradskog vijeća i gradonačelnika,Dževdana Brajić,napominje da je osnovni cilj omogućiti predstavnicima mjesnih zajednica lakši pristup informacijama. U gradskoj upravi ističu da se jačanjem uloge savjeta mjesnih zajednica jača i povjerenje građana u lokalnu vlast.Implementacija antikorupcijskog strateškog plana u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti lokalne uprave i javnog sektora dio je projekta „Gradovi bez korupcije – Gradovi sa budućnošću“.    (R.Š.)

Share