EBRD najavio podršku investicijama u Kantonalnu bolnicu Zenica

U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona održan je danas sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj. Premijer i resorni ministri, kao i menadžment zeničke bolnice, sa zamjenicom direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za lokalnu i okolinsku infrastrukturu, Lin O’Grady, dogovorili su detalje kreditnog aranžmana Bosne i Hercegovine sa EBRD-om u realizaciji projekta energetske učinkovitosti u Kantonalnoj bolnici u Zenici.

Evropska banka za obnovu i razvoj obavezala se da će povoljnim kreditnim aranžmanom u vrijednosti od 10 miliona eura, podržati investicije u rekontrukciju prostora zeničke bolnice i zamjenu termoenergetskog bloka pliskim sistemom grijanja, s ciljem stvaranja kvalitetnih preduslova za dalji razvoj i reorganizaciju ove ustanove. Kreditna dokumentacija sa Bosnom i Hercegovinom i Zeničko-dobojskim kantonom, kako se očekuje, biće potpisana do kraja godine, a početak radova najavljen je za početak 2018.

– Radi se o do sada najznačajnijem projektu u Kantonalnoj bolnici koji će nam omogućiti da gotovo potpuno riješimo prostorne probleme i ostvarimo planove o proširenju kapaciteta, reorganizaciji i stvaranju moderne bolničke ustanove, – istakao je ovom prilikom direktor Kantonalne bolnice, dr Rasim Skomorac. (S.S.)

  

Share