Dozvola za Čeličanu nema saglasnost Grada

Danas popodne održan je sastanak predstavnika Gradske uprave, Komisije za praćenje stanja okoliša i zeničkog Eko foruma, na kojem se razgovaralo o okolinskoj dozvoli za pogon Čeličane u kompaniji ArcelorMittal, koja bi uskoro trebalo da bude produžena na period od pet godina.  – Gotovo niti jedna primjedba Gradske uprave i Komisije za okoliš na sadržaj okolinske dozvole nije prihvaćena, uključujući i onu najbitniju, koja se tiče procjene uticaja emisija iz pogona Čeličane na zagađenje u gradu, – kazao je nakon sastanka član Komisije za praćenje stanja okoliša, Jusuf Duraković. Nakon što je Gradskoj upravi upućen takav odgovor,federalnom Ministarstvu okoliša i turizma, biće upućen dopis da lokalna zajednica nije saglasna da se pod ovakvim uslovima donese okolinska dozvola za rad pogona Čeličane u kompaniji ArcelorMittal, saznajemo iz zeničke Komisije za praćenje stanja okoliša. U toku javne rasprave, Gradska uprava je Ministarstvu okoliša i turizma uputila 20-ak primjedbi na tekst nove okolinske dozvole, ali je usvojena i unesena tek nekolicina onih koje se nisu smatrale najznačajnijima.   (S.S.)

Share