Dorađeno Uputstvo o korištenju sredstava za unapređenje poljoprivrede

Dorađeno Uputstvo o korištenju sredstava za unapređenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica – Na osnovu člana 34. i člana 117. Statuta Grada Zenica (˝Službene novine Grada Zenica˝ br.5/15) i Zaključka Gradskog vijeća o usvajanju Informacije o stanju poljoprivrede u 2016. godini, sa dorađenim Programom mjera za unapređenje poljoprivrede u 2017. godini od 28.09.2017. godine, Gradonačelnik Zenice donio je

Uputstvo o korištenju sredstava za unapređenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica.

Ovim Uputstvom se propisuju uslovi koje moraju ispuniti fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na poticaj u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, te vrste i obim poljoprivredne proizvodnje koja će biti pomognuta iz planiranih sredstava Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu.

 

Služba za privredu i finansije

Share