Dom zdravlja radi bez većih problema

Uprkos višednevnim ekstremno niskim temperaturama i problemima sa gradskim daljinskim gijanjem, Dom zdravlja u Zenici i sve ambulante zasad rade neomatno, bez većih problema u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Ambulante u prigradskim i seoskim područjima imaju dovoljno energenata. Međutim, ako problemi sa gradskim grijanjem i kotlovima u ArcelorMittalu potraju, jedna od mjera prilagođavanja ovih zdravstvenih ustanova aktuelnoj situaciji je i skraćenje radnog vremena do 13 sati, pojasnila je Aida Baručija, portparol Doma zdravlja.   (S.G.)

Share