Dogovoreni svi elementi za realizaciju kredita EBRD-a za rekonstrukciju Kantonalne bolnice Zenica

U Uredu premijera Zeničko – dobojskog kantona Miralema Galijaševića, održan je sastanak sa predstavnicima CETEOR-a kojem su prisustvovali ministri finansija i zdravstva i menadžment KBZ. Na sastanku su definisani koraci za realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura.

Dogovoreni su svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo bloka sa utopljavnjem svih postojećih objekta.

U narednih deset dana Ceteor će dovršiti Studiju izvodljivosti Projekta i pripremiti sve pravne elemente a nakon toga i tendersku dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva za realizaciju Projekta, saopštila je Press služba ZDK.

Share