Dobro punjenje gradskog budžeta

Planirani budžet Grada Zenice za 2015. godinu iznosi 37.300.000 konvertibilnih maraka ,a u prvih 7 mjeseci ostvareni su prihodi od 19.420.000 maraka ili 90 procenata od planiranog ,čime su u gradskoj upravi više nego zadovoljni.I pored toga postoji mogućnost rebalansa budžeta o čemu će odluka biti donijeta tokom septembra.Najveći prihod ostvaren je povratom PDV-a i to u iznosu od 6.600. 000 maraka ,dok su najviše podbacili neporezni prihodi ,kao što je KGZ i komunalne naknade.Tokom godine redovno su izmirivane obaveze prema dobavljačima i budžetskim korisnicima ,a glavni problem predstavljale su obaveze prenesene iz prošle godine ,koje su uglavnom rezultat saniranja štete nakon majskih poplava.  (R.Š)

Share