Delegacija Univerziteta iz Pečuha posjetila UNZE

Visoka delegacija Univerziteta iz Pečuha u Mađarskoj,posjetila je danas Univerzitet u Zenici.Razgovarano je o mogućnostima saradnje u brojnim oblastima sa naglaskom na medicinsku nauku i praksu.

Na čelu delegacije Univerziteta iz Pečuha bio je rektor Jožef  Bodiš sa najbližima saradnicima a važnost posjete naglasilo je i prisustvo savjetnice ambasadora Mađarske u Bosni i Hercegovini.Dževad Zečić,rektor zeničkog Univerziteta,kaže kako je razgovarano o mogućnostima saradnje dva univerziteta.Akcenat je ovog puta bio na oblasti medicine,odnosno saradnja dva medicinska fakulteta.

Na sastanku je potencirana i mogućnost saradnje na planu zaštite okoliša,te u oblasti kulture,obzirom je Pečuh bio Evropski grad kulture ali i privredne saradnje između županije Pečuh i Zeničko-dobojskog kantona.Sastanak je rezultirao sa nekoliko protokola o saradnji između dva univerziteta i pojedinih fakulteta.    (D.T.)

 

 

Share