Deblokada računa općine Vareš

Danas su se u Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali premijer Kantona Miralem Galijašević i načelnik Općine Vareš, Avdija Kovačević sa Sabahudinom Ibrahimagićem, rukovodiocem Kantonalne poreske ispostave Zenica i dogovorili model za deblokadu računa Općine Vareš . Dogovoreno je da Općina Vareš podnese zahtjev Poreznom uredu u Varešu da se, u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o Preznoj upravi FBiH, postojeća rješenja o blokadi depozitnih računa općine Vareš stave van snage.

 

Pres ZDK

Share