Dan otvorenih vrata UNZE

Univerzitet u Zenici,sa svojih 8 fakulteta,predstavio je danas svim zainteresovanim maturantima i građanima mogućnosti i uslove studiranja na ovoj visokoškolskoj ustanovi u okviru tradicionalne manifestacije Dan otvorenih vrata.-Ova aktivnost otpočela je još u februaru a danas je završna manifestacija,pri čemu očekujemo odziv oko 1.000 svršenika srednjih škola sa područja Zeničko dobojskog i Srednjebosanskog kantona,ukazao je Enes Hašić,prorektor za nastavu i studentska pitanja.Zainteresovanim maturantima pojedinačno su predstavljeni studijski odsjeci Fakulteta za metalurgiju i materijale,Mašinskog,Filozofskog,Ekonomskog,Pravnog,Zdravstvenog,Politehničkog i Islamskog pedagoškog fakulteta.Univerzitet u Zenici je prvi akreditovani javni univerzitet u Federaciji BiH,uspješno primjenjuje ECTS,odnosno Evropki sistem prijenosa i akumulacije bodova i duže vrijeme razvija vlastiti sistem osiguranja kvaliteta.U sastavu Univerziteta su i Studentski centar,te Metalurški institut „Kemal Kapetanović“,kao i razni specijalizirani centri.Na Univerzitetu u Zenici trenutno studira oko 5 hiljada studenata,a na realizaciji nastavnog procesa angažovano je skoro 500 nastavnika i saradnika.  (Š.B.)

 

unze e unze b unze c unze d

Share