Centar za pravnu pomoć o diskriminaciji

Zenički Centar za pravnu pomoć ženama, nevladina organizacija koja je u proteklih 19 godina, pružila blizu dvije i po hiljade besplatnih pravnih savjeta žrtvama nasilja i diskriminacije, intenzivira kampanju podrške borbi protiv svih oblika nejednaosti pred zakonom. Tokom ove godine, djelatnice Centra će, kroz terenske posjete firmama, sindikatima i drugim organizacijama civilnog društva u Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu, nastojati ohrabriti žrtve diskriminacije da se angažuju u zaštiti svojih prava. U proteklih šest godina, koliko je na snazi Zakon o zabrani diskriminacije, svega je 30 slučajeva diskriminacije vođeno na sudovima u BiH, a razlog tome su strah i nerazumijevanje, ali i dugotrajnost sudskih postupaka, ocijenjeno je danas.  (S.S.)

 

diskriminacija b

Share