Centar Step by Step ponovo nagrađuje inovativne nastavnike

Centar za obrazovne inicijative Step by Step je u protekloj godini pokrenuo dvije važne inicijative usmjerene na afirmaciju nastavničke profesije, „Nastavnici su važni“ i „Godišnja nagrada za inovativne nastavnike“. 

Sa početkom školske 2017./2018. godine otvorene su ovogodišnje prijave inovativnih praksi nastavnica i nastavnika, a kako kažu u COI «Step by Step», interes je čak i veći od prošlogodišnjeg, kada je pristiglo čak 170 prijava u svim kategorijama. 

Godišnja nagrada za nainovativnije nastavnike/ce se dodjeljuje u 5 kategorija: odgajatelji/ce u predškolskom odgoju, učitelji/ce, nastavnici predmetne nastave u osnovnom obrazovanju, profesori srednjih škola te stručni saradnici i saradnice. O svakom od dobitnika i dobitnica Nagrade za inovativne nastavnike je snimljen i kratki dokumentarni film u kojem je neposredno pojašnjen motiv prijave i način na koji svaka pojedina praksa funkcionira u stvarnom okruženju – među djecom. Filmovi su dostupni na web stranici www.inskola.com

 

Centar za obrazovne inicijative Step by Step

Share