Cenić o projektu Toplane

U sklopu pratećih aktivnosti BH Sajma ZEPS 2015. održana je tribina na temu „Unutrašnje i vanjske barijere u poslovanju i realizaciji projekata na primjeru gasne elektrane u Zenici“.
O ovoj temi govorila je doktor ekonomskih nauka Svetlana Cenić koja je između ostalog naglasila da je politika,odnosno pojedinac u federalnoj vladi razlog što se nije mnogo odmaklo u realizaciji projekta izgradnje termoelektrane/toplane u Zenici.Da li će tako ostati zavisi jedino od Zenice i Zeničana,koji trebaju da vrše kontunirani pritisak na više nivoe vlasti.
Sam projekat ocijenila je kao ekonomski isplativ a prije svega korisnim u ekološkom kontekstu.  (R.Š)

Share