Čeka se na popravak CT aparata

Popravka CT aparata u Kantonalnoj bolnici Zenica,koji je u kvaru od polovine prošle sedmice,još uvijek je neizvjesna.Prema riječima direktora bolnice,dr. Rasima Skomorca,zbog ranijeg duga i nepotpisivanja protokola o vraćanju istog,predstavnici firme Simens,koji su zaduženi za održavanje CT aparata nisu voljni izvršiti popravku.U međuvremenu,dodaje Skomorac,postojeća situacija pokušava se prevazići tako što se dio pacijenata šalje na klinički centar u Sarajevo a dio pacijenata na magnet.   (R.Š.)

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *