CCI o radu Vlade i Skupštine ZDK

Pozitivna stvar u radu Vlade Zeničko dobojskog kantona za prvih 6 mjeseci tekuće godine je donošenje Programa mjera štednje i ukidanje funkcije savjetnika,ukazano je na današnjoj pres konferenciji Centara civilnih inicijativa.-Aktuelni sastav Vlade, (koju čine ministri SDA,HDZ i DF),kasno je imenovan,tek u martu i slijedom toga kasnilo je i donošenje Programa rada i budžeta za 2015. godinu,ukazao je Ivica Ćavar,konsultant CCI-a,ističući da ohrabruju mjere o smanjenju javne potrošenje i aktueliziranju Programa mjera štednje.Dokumenti kao što su Budžet i Program rada moraju se donijeti u posljednjem kvartalu godine za godinu koja slijedi,podsjećaju u CCI-u.S druge strane,Vlada koja nema nijednu pripadnicu ljepšeg pola,prema riječima Ćavara, krši Zakon o ravnopravnosti polova.I Vlada i Skupština ZDK kasne sa usvajanjem zakona i drugih propisa i trenutno su u nivou od jedne trećine produktivnosti u donošenju akata,što znači da je u drugom polugodištu neophodno intenzivirati aktivnosti koje bi u konačnici značile poboljšanje ukupnog ambijenta za život građana ovoga kantona,dodao je Ćavar. On je podsjetio da je dostignuti budžetski deficit ZDK oko 70 miliona maraka.   (Š.B.)

Share