CCI o radu Vlade i Skupštine ZDK

Za prvih 9 mjeseci tekuće godine bilježi se skromna realizacija planiranih obaveza u radu Vlade i Skupštine Zeničko dobojskog kantona,pri čemu je  program rada i budžet usvojen sa kašnjenjem,ukazano je na današnjoj pres konferenciji Centara civilni inicijativa.Projekt menadžer CCI-a,Ivica Ćavar je podsjetio da je novu Vladu,koja je preuzela dužnost u martu ove godine dočekao deficit od preko 70 miliona i dug od preko 25 miliona maraka. ZDK je jedan od 5 kantona u Federaciji BiH u kojem je broj registrovanih nezaposlenih i zaposlenih skoro identičan,a na dnu je ljestvice po visini ostvarene prosječne plate,koja jue u avgustu iznosila svega 709 maraka.-Produktivnost rada Vlade bilježila je kontinuirani rast,sve do jula,nakon čega se dešava drastičan pad.Ćavar je napomenuo da je koordinacija Vlade i Skupštine u ovoj godini bila realtivno dobra,pri čemu se uspješno provode mjere štednje.Među ostalim,u kantonalnoj administraciji ukinute su funkcije savjetnika.Nema nijednog zastupnika koji u 2015. godini nije uzeo učešća u diskusijama po mjerama koje su bile na dnevnom redu.S druge strane, Vlada krši Zakon o ravnopravnosti spolova,jer u svom sastavu nema nijednu pripadnicu ljepšeg spola. Ovakvo stanje ostalo je i nakon jučerašnje rekonstrukciju Vlade,smjenom 3 ministra DF-a i imenovanjem 3 ministra SBB-a.Iz CCI-a podsjećaju Skupštinu i Vladu ZDK na zakonsku i poslovničku obavezu u vezi donošenja programa rada i budžeta za 2016. godinu.  (Š.B.)

Share