CCI: Siromaštvo je najmasovnija pojava u BiH

CCI: Siromaštvo je najmasovnija pojava u BiH

Centri civilnih inicijativa (CCI) nedavno su objavili izvještaj „Stanje nacije“ koji prati provedbu i efekte reformi u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj sadrži obuhvatan pregled informacija o formalnoj realizaciji mjera…
NLM: Tribina o položaju Roma

NLM: Tribina o položaju Roma

Položaj Roma i njihova prava bila je tema tribine koju je organizovala Nezavisna lista mladih Zeničko-dobojskog kantona. Dva osnovna problema koja su prepoznata tokom tribine odnose se na zdravstvenu zaštitu…
Prva promocija knjige Humana sigurnost

Prva promocija knjige Humana sigurnost

Knjiga Humana sigurnost tri autora sa Fakulteta političlkih nauka u Sarajevu, prvu promociju je doživjela sinoć u Zenici. O ovom štivu, izuzetno značajnom u periodu tranzicije postratne političke stvarnosti naše…
Javna debata o Sudu i Tužilaštvu BiH

Javna debata o Sudu i Tužilaštvu BiH

U Zenici je danas priređena javna debata o Sudu i Tužilaštvu BiH,u okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“,koji realizuje Helsinški odbor za ljudska prava uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih…