BZK Preporod priredila Art market

Bošnjačka zajednica kulture “Preprod” Zenica u okviru ljetnjih aktivnosti danas organizovala je 7. Art market na kome su se predstavili članovi Likovnog kruga Preporoda Zenica. Na Art marketu su predstavljeni radovi rađeni različitim tehnikama, pa su posjetioci mogli vidjeti i kupiti prigodan poklon za predstojeći Bajram ili neki drugu prigodu. Predstavilo se devet umjetnika Likovnog kruga koji se bave primjenjenom umjetnošću od decouopagea do predmeta od drveta, oslikavanja drvenih predmeta i predmeta od stakla.

Share