Budžet ZDK za socijalnu oblast

Prema Prijedlogu budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2015 godinu,usvojenom na ovosedmičnoj sjednici kantonalne skupštine,ukupna izdvajanja u oblasti socijalne zaštite predviđena su u iznosu od oko 27 miliona konvertibilnih maraka.
Najveći iznos,8 miliona maraka,opredjeljen je za naknade po osnovu porodiljskog odsustva,5 miliona odnosi se na smještaj u ustanove socijalne zaštite,a 4 miliona se planiraju za dodatak za djecu.
Oko 3,3 miliona predviđena su za civilne žrtve rata,a po 1 milion maraka za stalnu novčanu pomoć i ostale socijalne transfere.
Za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica planirano je 400 hiljada maraka,a isti iznos je predviđen u okviru transfera Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja.
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje planirana je u ukupnom iznosu od 150 hiljada maraka.
Poticaj zapošljavanja mladih vrijedan je 100 hiljada maraka,a 110 hiljada se odnosi na transfer neprofitnim organizacijama.  (Š.B.)

Share