Broj upisanih u matične knjige u martu

U mjesecu martu 2017. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

-Matična knjiga rođenih        103
-Matična knjiga vjenčanih       56
-Matična knjiga umrlih          105

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

 

Služba za opću upravu

 

Share