BPS Sefer Halilović: Vlada ZDK selektivno rješava pitanje kolektivnih ugovora

Regionalni odbor BPS – Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona, čestita Sindikatu ljekara i stomatologa ZDK na postignutom cilju – povećanju plaća.

Odmah postavljamo pitanje Vladi ZDK i premijeru, da li je funkcija Vlade  da selektivno pristupa određivanju uslova za svaku djelatnost posebno ili su ljekari i stomatolozi ZDK, uz dužno poštovanje njih i njihove djelatnosti, jedini da se Vlada ZDK velikodušno odnosi prema određivanju budućih njihovih plaća.

Takođe, Regionalni odbor BPS – Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona se pita da li bi u ovim okolnostima svi prosvjetni – obrazovni radnici trebali zaprijetiti premijeru da će svi ići iz zemlje u potrazi za novom sudbinom, pa da Vlada ZDK takođe i njima usaglasi novi Kolektivni ugovor sa budućom plaćom većom za 30%?

Nameće se dilema  da li  “vješti ” sindikalni pregovarači trebaju da toliko odugovlače sa usaglašavanjem Kolektivnog ugovora za svoju djelatnost, pa da se onda ponovo Vlada očituje da je ona prva u Federaciji usaglasila kolektivni ugovor za neku djelatnost .

Smatramo da su  predstavnici sindikata obrazovanja požurili sa potpisivanjem kolektivnog ugovora i zbog toga njihove plaće ostaju iste, stoji u saopćenju Regionalni odbor BPS – Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona.

 

Share