Bezbjednosni aspekt susreta BiH-Izrael

Juče je u prostorijama NS/FS BiH održan operativni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici NS/FS BiH i predstavnici nadležnih bezbjedonosnih organa različitih nivoa.Sastanak je upriličen na inicijativu NS/FS BiH, a povodom kvalifikacione utakmice zas Evropsko prvenstvo, između naše i reprezentacije Izraela, koja će biti odigrana u Zenici, 12. 06. 2015. godine.Na sastanku su razmotreni svi aspekti organizacije priprema obje selekcije i organizacije navedene utakmice, sa posebnim fokusom na sigurnost svih aktera i gledalaca.Imajući u vidu da se radi o utakmici visokog rizika, a cijeneći ukupnu situaciju u državi i regionu, zaključeno je da svi relevantni subjekti trebaju poduzeti odgovarajuće preventivne mjere i aktivnosti kako bi meč protekao u skladu sa propisanim procedurama.U tom smislu, biće definisane i posebne mjere koje se odnose na navijače, kako bi bio blagovremeno spriječen svaki pokušaj nedozvoljenih i kažnjivih radnji, o čemu će javnost biti informisana na adekvatan način.NS/FS BiH će u saradnji sa svim nadležnim sigurnosnim strukturama u BiH nastaviti intenzivne organizacione i bezbjednonosne aktivnosti vezane za meč na Bilinom Polju.  (n/fsbih)

Share