Bez rasprave o Zakonu o javnom okupljanju

Za danas zakazana javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnom okupljanju za Grad Zenicu nije održana jer se u predviđenom terminu,sem predstavnika kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova,pozivu niko nije odazvao.Podsjetimo,osnovni razlozi za donošenje ovog Zakona su potreba za pravnim regulisanjem sve većeg broja faktičkih situacija koje se u praksi pojavljuju,te potreba za usaglašavanjem sa važećim promjenama,a naročito sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Zeničkog-dobojskog kantona.Usvajanje zakona najavljuje se za jednu od narednih sjednica Skupštine ZDK.    (R.Š.)

Share