Batonovi muhabeti posvećeni Hasanu Kjafiji Pruščaku

Zenički klub Baton, koji okuplja ratne vojne invalide sinoć je nastavio sa svojim muhabetima. Tema sinošnjeg druženja u Gradskom muzeju bila je „400 godina od smrti Hasana Kjafije Pruščaka“, jednog od Bošnjačkih velikana iz perioda Osmanskog carstva. Predavač je bio prof. dr. Aladin Husić, Travničanin po rođenju, a Zeničanin po mjestu boravka, angažovan kao istraživač na Orjentalnom institutu u Sarajevu. Historičari se slažu da je Hasan Kafija Pruščak jedan od najpoznatijih alima i ličnosti na polju arapsko-islamskih nauka u evropskom dijelu Osmanskog carstva. Život mu se kretao između obrazovanja i nauke s jedne strane, te administracije i politike s druge strane. Jedan je od velikana naših prostora, smatraju ga najvećim bošnjačkim misliocem 16. vijeka. Rođen je u Pruscu pored Donjeg Vakufa, školovao se u Bosni i Istanbul, pred najvećim tadašnjim autoritetuima. Bio je i kadija i muderis i sultanov lični savjetnik i veliki vakif. Rukom je napisao 20-tak dijela, koja se danas čuvaju u arhivama Istanbula, Bolonje, Pariza, Londona, Lajpciga, Bratislave i drugih centara. Najviše su ga zanimali filozofija, pravo, logika, islamsko pravo i politologija. Uspoređivali su ga i sa Platonom. Najpoznatije djelo mu je „Temelji mudrosti o uređenju svijeta“ iz 1596. godine, u kojem ukazuje na negativne pojave u tadašnjoj državi i društvu, analizira stanje i nudi rješenja, a sultan Murat III je zatražio da se to djelo sa arapskog prevede i na turski. Hasan Kjafi Pruščak je najavio i propast Osmanskog carstva. Postavio je sliku i kritiku tadašnjeg društva, ukazao na zanemarivanje ljudi od struke i nauke, na nesposobnost nadležnih, neodgovornost, nemar, mito i korupciju, što je, uprkos vremenskoj razlici od 400 godina, i danas kod nas aktuelno. Zato prof. Husić tvrdi da je Hasan Kjafi Pruščak svevremenski i tematksi prisutan i danas.Fuad Dedić, jedan od učesnika ovog druženja smatra da je ovo što radi klub Baton od izuzetne važnosti ne samo za njegove članove, već i za ostale Zeničane.Kao nastavak aktivnosti na ovom polju, predsjednik Batona Amir Ismić već za sedam dana na istom mjestu najavljuje tribinu kao njihov doprinos u obilježavanju Dana nezavisnosti BiH.  (S.G.)

 

baton b baton c baton d

 

Share