Antikoruptivni tim ZDK: Operativni planovi u borbi protiv korupcije

-Uz donošenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije na prostoru ZDK, kao i niz dosad provedinih aktivnosti, Antikoruptivni tim Vlade ovog kantona, koji je formiran prije jedne godine, do kraja ovog mjeseca ponudiće kantonalnoj Vladi na usvajanje i Strategiju za borbu protiv korupcije u ZDK, koja će potom biti i prezentovana javnosti, navodi Meliha Omerspahić, predsjednica Antikoruptivnog tima ZDK.

Ova Strategija sadržavaće obaveze iz Državne strategije i planova, preporuke nevladinog sektora, približavanje Evropskoj uniji, kao i smanjenje štetnih posljedica na ekonomsku i društvenu situaciju u ovom kantonu.

-Do sada su sve državne i javne institucije i službe na teritoriji ZDK donijele vlastite operativne planove antikoruptivnog preventivnog djelovanja, nakon čega trebaju utvrditi i planove integriteta, u kojima će odrediti ključna mjesta za moguću pojavu koruptivnog djelovanja, navodi Meliha Omersoftić, napominjući da posao izrade operativnih planova sada slijedi i u svim školama na prostoru ovog kantona. (V.J.)

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *