Analiza stanja bezbjednosti u ZDK

Dana 10.08.2017. godine, u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog  kantona, policijski komesar Semir Šut je održao sastanak sa komandirima policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, vršena analiza rada za prvih šest mjeseci tekuće godine, kao i analiza aktuelnog stanja bezbjednosti na području Kantona. U tom kontekstu su prezentirani i detaljno analizirani izvještaji o svim aktivnostima koje su poduzimane u periodu januar-juli, po svim segmentima iz nadležnosti policijskih službenika.

Izvršenom analizom stanja u oblasti kriminaliteta, kostatovano je da je smanjen broj krivičnih djela za  21,9 %, te da je rasvijetljenost krivičnih djela po nepoznatom počiniocu veća za 5,4%, a ukupna rasvjetljenost veća za 6,6%, što predstavlja zadovoljavajući rezultat u odnosu na isti period prethodne godine. Ovdje je bitno napomenuti da je evidentno smanjenje broja teških krađa počinjenih na našem području, tako da je broj izvršenih teških krađa u odnosu na isti period prethodne godine manji za 25,1%.

Isto tako, analizom podataka utvrđeno je smanjenje i maloljetničke delinkvencije za 10,6%. Naznačeno smanjenje je dobrim djelom rezultat preventivnih policijskih aktivnosti koje su poduzimane u proteklom periodu i koje su bile prvenstveno usmjerene prema maloljetničkoj populaciji. To je podrazumjevalo pojačan nadzor ove populacije u ugostiteljskim objektima, na gradskim ulicama i drugim javnim mjestima, ali isto tako i svakodnevne obilaske škola i školskih dvorišta, te razgovore i kontakte sa direktorima i pedagozima u školama, kako bi se prikupile sve potrebne informacije, te preventivno reagovalo u određenim situacijama.Kako je konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je manji za 178 slučajeva ili za 13 %, a takođe je konstatovano i smanjenje broja tuča i slučajeva naročito drskog ponašanja. Zbog narušavanja javnog reda i mira sankcionisana su ukupno 1343 lica. Takođe je utvrđeno, da je broj povrijeđenih lica u narušavanju javnog reda i mira manji za 20,3 % .Kada je u pitanju segment bezbjednosti saobraćaja, evidentno je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 7,0 %. Ovdje je bitno napomenuti da bilježimo i smanjene  posljedica saobraćajnih nezgoda u smislu teže i lakše povrijeđenih lica, te da je broj smrtno stradalih lica takođe smanjen za 7 lica ili za 36,8%. Kako je konstatovano, navedeni parametri i bolji rezultati su dobrim dijelom rezultat akcija i mjera, sprovedenih u proteklom periodu sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja, kao i intenzivnijih represivnih mjera. U tom kontekstu, policijski službenici su u periodu januar-juni 2017. godine, zbog počinjenih prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju sankcionisali 72 621 lica, što je za 38,8% više u odnosu na isti period prethodne godine.U proteklom periodu, težište aktivnosti policijskih službenika bilo je usmjereno na rasvjetljavanje teških krivičnih djela i otkrivanje izvršilaca istih, gdje su zabilježeni dobri rezultati i sprovedeno više operativnih akcija, koje su za cilj imale rasvjetljavanje i dokumentovanje teških krivičnih djela i koje su rezultirale hapšenjem i procesuiranjem većeg broja lica.U svom završnom izlaganju, komesar Šut je naglasio da su prezentirani pokazatelji dobri, ali da ćemo raditi na postizanju još boljih, kako bi stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona podigli na još veći nivo a svim našim građanima pružili maksimalnu ličnu i imovinsku sigurnost.    (mup zdk)

Share