Amna Sofić i dalje na čelu Preporoda

Dosadašnja predsjednica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Zenica, Amna Sofić,ponovo je izabrana na ovu poziciju na sinoćnoj izvještajno-izbornoj skupštini,kojoj je prisustvovao 41 od ukupno 60 članova Skupštine.Za novog predsjednika Skupštine zeničkog „Preporoda“ izabran je Abdulah Hodžić,a za zamjenika Hišam Islambegović.Izabran je i Upravni odbor, kojeg ,pored predsjednice Sofić,čine Faruk Kadrić,Enver Talić,Zahida Šišić,Midhat Kasap,Nedim Talić,Senad Duran,Sabina Kulenović i Nejra Serdarević.Izabrani su i članovi Suda časti kao i Nadzornog odbora,čiji su predsjednici Jusuf Šeta,odnosno Dževad Selimović.Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu kao Finansijski izvještaj za period 2011-2014. godine.   (Š.B.)

 

preprood 4 preporod 2 preporod 3

Share