Alternativna lokacija za lične dokumente

Iz MUP-a ZDK obavještavaju građane grada Zenica da je, zbog povećane potrebe za izdavanjem ličnih dokumenata i zbog izbjegavanja gužvi u šalter-sali, jutros u 7,30 stavljena u funkciju alternativna lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u Policijskoj upravi I Zenica.Alternativna lokacija za izdavanje ličnih dokumenata nalazi se u prizemnom dijelu sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, sa ulazom iz pravca Ulice Dr. Safvet-bega Bašagića, a sadržavat će tri šalterska mjesta na kojima će građani grada Zenica moći preuzimati lične karte, vozačke dozvole i uvjerenja o mjestu prebivališta.   (Š.B.)

 

Share