Aktivnosti Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom

Streljački  klub osoba s invaliditetom „SKOSI“ iz Zenice osnovan je prije 6 godina sa ciljem rehabilitacije, resocijalizacije i rekreacije osoba sa invaliditetom.U protekloj godini SKOSI je  bio  suorganizator manifestacije Međunarodnog dana osoba nastradalih od mina. Redovni su učesnici turnira u Sarajevu i Tuzli kao i na 21.ekipnom i pojedinačnom prvenstvu BiH koje je održano u domu strijelaca Zenica i  na KUP-u BiH u Donjem vakufu, u povodu 25. novembra, Dana državnosti BiH.Najznačajni uspjesi u proteklom periodu bili su  3. mjesto Ekipno/muški na Državnom prvenstvu u Zenici,zatim dva druga mjesta ekipno na turnirima u Sarajevu, te dva treća mjesta na još dva takmičenja.Osim loše finansijske podrške sa lokalnog nivoa,najveći problem u radu kluba predstavlja neadekvatan pristup  u streljanu Zenica.U saradnji sa gradom Zenica pokrenuli su inicijativu za igradnju kose ravni i lifta.U narednoj godini  u streljačkom klubu Skosi očekuju još bolje rezultate.Jedna od najuspješnijih takmičarki u klubu je Zerina  Skomorac, koja je trenutno među tri najuspješnije takmičarke u Federaciji i BiH u svojoj kategoriji.

 

(M.P.)

 

 

Share