Aktivnost Zavoda za bolesti ovisnosti

Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona od ponedjeljka,20. juna  pa do kraja ove sedmice u svim općinama ovog kantona realizuje promotivne  aktivnosti  u cilju obilježavanja 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv droga.- Ove aktivnosti  sa punktovima, gdje dijelimo propagandni materijal o prevenciji i suzbijanju upotrebe droga,te opasnostima i liječenju ove bolesti, započeli smo danas na području općina Tešanj, Usora i Doboj jug, a završićemo u nedjelju u Zenici, gdje će naš informativni punkt djelovati u terminu od 9 do 13 sati ispred Centra na Kamberovića polju, navodi doktor nauka Mirnes Telalović, šef Odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju u Zavodu za bolesti ovisnosti.- Cilj ove kampanje je upoznati širu javnost sa problemom zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i svih oblika devijantnih ponašanja, a ove godine želimo posebno ukazati mladima na značaj sporta u prevenciji i tretmanu bolesti ovisnosti, te zajedno sa Omladinskim košarkaškim klubom Čelik promovišemo „Veče sa zvijezdama“,košarkaški spektakl u Areni, ali i subotnji stotnoteniski turnir , kao i šahovski turnir koji će uskoro početi u Zenici.        (V.J.)

 

zbo b

Share