Akcija MUP-a ZDK u borbi protiv korupcije

U tržnom centru „Džananović“ u toku su aktivnosti u okviru zajedničke kampanje koju sprovodi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, te Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade Sjedinjenih Američkih Država, pod nazivom „Borba protiv korupcije“.  

Pored osnovnog cilja kampanje da se javnost podstakne da blagovremeno prijavljuje policiji slučajeve korupcije, želja je da se građani upoznaju sa radnjama koje predstavljaju koruptivno djelovanje i kako to mogu prijaviti. (R.Š.)

 

 

Share