Akcija gradske inspekcije

Gradski inspektori ,u saradnji sa Policijskom upravom Zenica , nastavljaju sa realizacijom akcije suzbijanja prodaje prehrambenih proizvoda na javnim površinama ,prije svega mlijeka i mliječnih proizvoda.Akcije su svakodnevne ,a sem u Titovoj ,kontrole su intezivirane na dijelu Sejmenske ulice.
Nelegalna ulična prodaja stalni je problem u svim gradovima BiH ,pa tako i u Zenici.Prema riječima pomoćnika gradonačelnika za inspekcijske poslove ,Nihada Spahića ,dosadašnje aktivnosti na planu sprečavanja ove pojave
daju polovične rezultate.
Nakon Titove ,dodao je Spahić ,u posljednje vrijeme sve je više nelegalne trgovine u Sejmenskoj ulici ,gdje se vrši prodaja voća ,povrća i što može biti izuzetno opasno u ljetnom periodu ,mlijeka i mliječnih proizvoda.
U gradskoj službi za inspekcijske poslove ujedno ukazuju na problem naplate novčanih kazni od strane fizičkih lica ,zbog čega njihov rad u većini slućajeva nema konkretnog efekta.
Zbog svega izrečenog ,kaže Spahić ,ne treba čuditi što ima pojedinaca sa 50 i više prekršajnih naloga od kojih nije moguće naplatiti novčanu kaznu.
Razlog je to što će upravo Služba za inspekcijske poslove pokrenuti inicijativu za izmjenu postojećeg zakona o prekršajnom postupku ,a s ciljem pojednostavljenja procedure naplate ili omogućavanja zamjene nočane za zatvorsku kaznu.   (R.Š.)

Share