Agencija Zeda sistem provajder u domenu energetske efikasnosti

Agencija ZEDA je jedan od sistem providera u domenu energetske efikasnosti u Federaciji BiH. S tim u vezi je pozvana da aktivno učestvuje na radionici koju je organizovao EU ProLocal u cilju unaprjeđenja obima i kvaliteta usluga koje institucije podrške nude poslovnom, kao i javnom sektoru.

EU ProLocal je zajednički program Evropske Unije i njemačke Vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Jedna od aktivnosti koju EU ProLocal program pokreće u saradnji s projektom Promocija energetske efikasnosti u BiH jeste razvoj paketa usluga za institucije podrške, a koje se odnose na energetsku efikasnost. Energetska efikasnost predstavlja važan segment za smanjenje troškova i unaprjeđenje konkurentnosti preduzeća.

U cilju unaprjeđenja obima i kvaliteta usluga koje institucije podrške nude poslovnom, kao i javnom sektoru, 17. i 18. oktobra 2017. godine, održana je radionica u hotelu „Blanka“ na Vlašiću.

Cilj dvodnevne radionice bila je identifikacija usluga vezanih za energetsku efikasnost, kao i definsanje potreba i mogućnosti unaprjeđenja istih, razmjenjujući iskustva s drugim institucijama koje se bave sličnom vrstom posla, a u cilju u razvoju paketa za unaprjeđenje ovih usluga za MSP.

Agencija ZEDA je jedan od sistem providera u domenu energetske efikasnosti u Federaciji BiH. S tim u vezi, u cilju uvođenja upravljanja energijom u MSP, EU ProLocal je pozvao pružaoce usluga (sistem provider-e) iz domena energetske efikasnosti i upravljanja energijom.

Na radionici se također diskutovalo i o sadržaju  te dinamici narednih radionica na kojima će se konkretno razvojati paketi usluga  u domenu unaprjeđenja energetske efikasnosti i pružanja usluga MSP.

S obzirom da je ZEDA od septembra 2016. godine partner u projektu GreenCap koji djeluje u oblasti energetske efikanosti i obnovljivih izvora energije, ovu priliku je iskoristila kako bi kroz diskusije, razmjenu ideja i komunikaciju s učesnicima, prisutne upoznala s projektom GreenCap, dosadašnjim aktivnostima i rezultatima kao i s onim što slijedi u narednom periodu.

 

Više informacija o projektu GreenCap možete pronaći na: http://www.interreg-danube.eu/

 

 

Agencija Zeda

Share