Agencija REZ: Eko sloganima ukrašene stepenice u 11 škola

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, zajedno sa jedanaest osnovnih škola iz Zenice realizovala je aktivnost lijepljenja afirmativnih, ekoloških naljepnica na unutarnja stepeništa škola. Naime, ova aktivnost, koja se realizuje u sklopu projekta „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, ima za cilj očuvanje životne sredine, ali i informisanje najmlađih o prednostima pravilnog odlaganja otpada. Osim afirmativnih naljepnica, škole su dobile i postere lika „Naš smetko“ animiranog lika u obliku kante za otpad koji svojim osmijehom poziva najmlađe da odlažu otpad na mjesta predviđena za to. U ovoj aktivnosti učestvovale su osnovne škole „Ahmed Muradbegović“, „Aleksa Šantić“, „Arnauti“ „Ćamil Sijarić“, „Meša Selimović“, „Enver Čolaković“, „Edhem Mulabdić“, „Hamza Humo“, „Skender Kulenović“, „Vladimir Nazor“ i JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica.

Aktivnost ukrašavanja školskih stepenica implementira se u sklopu projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, koji se realizuje u periodu 2015-2018. godine, a nosioci su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

 

REZ Agencija za Centralnu BiH

 

 

 

 

 

Share