Delegacija iz Švicarske u Upravi Grada Zenica

Članovi visoke delegacije Švicarske, koju predvodi Manuel Zager, generalni direktor njihove Direkcije za razvoj i saradnju, posjetivši Zenicu, jutros su u upravi Grada razgovarali sa gradonačelnikom Zenice, Husejinom Smajlovićem i njegovim saradnicima.
– Podržavajući BiH u tranziciji ka demokratskom društvu, od rata do danas, Vlada Švicarske pomagala je i Grad Zenicu uloživši ovdje oko 5,7 miliona eura u različite programe, među kojima su sada aktuelni projekti podrške lokalnom razvoju, snabdijevanju vodom, te brizi za mentalno zdravlje, što su i bile teme današnjih razgovora u Zenici, navodi gospodin Manuel Zager.
– Saradnja sa Švicarskom vrlo je konkretna, jer oni uvijek dođu da ukažu na vlastite mogućnosti i da nas podrže, a tako je bilo i danas, kaže gradonačelnik ovog Grada, Husejin Smajlović, najavivši da bi nastavak ove saradnje ubuduće mogao ići u pravcu saniranja narušenih vodotokova na ovom prostoru i njihovog uređenja, kako bi se prevenirale poplave i njihove štete.   (V.J.)

Share