65 hiljada radnika u Federaciji BiH bez uvezanog radnog staža

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH jučer je odbilo iz Federalne vlade predložena rješenja za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, koja predviđaju uvezivanje staža isključivo za radnike preduzeća sa većinskim državnim kapitalom. – Takva rješenja su neustavna i suprotna Zakonu o zabrani diskriminacije, – komentariše predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, Kenan Mujkanović. On kaže da je najmanje deset posto među blizu pet i po hiljada radnika u metalskom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu suočeno sa problemom neuvezanog radnog staža. – Radi se o tempiranoj socijalnoj bombi, – kaže Mujkanović, dodajući da je u toj oblasti najsloženija situacija u Željezari Zenica.

Problem neuvezanog radnog staža jedan je od najvećih problema bh. radništva u poslijeratnim godinama. Procjenjuje se da je njime pogođeno 65 hiljada radnika, koji zajedno imaju 800 hiljada godina neuvezanog staža, te da se Zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije po tom osnovu duguje oko 1.6 milijardi KM.

Do sada su se promijenile četiri vlade, koje su u vrhu svojih prioriteta isticale problem neuplaćenih doprinosa, ali Zakon o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za PIO još nije donesen.

 

U najtežoj situaciji Željezara Zenica

 

Najveći dužnici po osnovu neizmirenih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u metalskom sektoru Zeničko-dobjskog kantona su Željezara Zenica, Metalno, kakanjski Rudstroj i TRD Vareš.

Što se Željezare tiče, Sindikat se nada će i preduzeće i radnici uskoro „na zelenu granu“. U toku su pregovori sa Poreznom upravom, u vezi sa skidanjem hipoteke sa nekadašnjih željezarskih čestica, Fabrike troske i Benziske pumpe, što bi sadašnjem vlasniku, ArcelorMittalu, omogućilo da uplati 720 hiljada maraka na račun Željezare Zenica. Tim novcem bi se izmirio dio obaveza prema Zavodu PIO. U toku su i aktivnosti oko prodaje Hotela Internacional, koji je u vlasništvu Željezare Zenica. Sindikat Željezare dobio je obećanja iz Vlade Federacije BiH, koja je većinski vlasnik ovog preduzeća, da će po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u narednih sedmicu dana biti uplaćeno 900 hiljada KM, potrebnih da 40-ak radnika Željezare u ovoj godini ostvari pravo na penziju.

Više od 400 radnika zeničke Željezare ima problem sa neuvezanim radnim  stažom, jer doprinosi im nisu uplaćeni od 2002. godine. Ionako neredovna i isplaćivana u ratama, prosječna plata radnika Željezare Zenica je 450 KM, a uskoro će se pred njima naći još jedan problem, pitanje tehnološkog viška. (S.S.)

 

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *