Realizovana operativna akcija “Dragon” u BiH, 56 uhapšenih

U razdoblju od 09. do 13. listopada 2017. godine na području 27 država EU, te Norveške, Švedske, Moldavije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kolumbije i Sjedinjenih Američkih Država (DEA) provedena je operativna akcija kodnog naziva ” DRAGON.

 

Operacija ” DRAGON ” je četvrta u seriji zajedničkih akcija koje provode članice EU, EU agencije i partneri pod okriljem Europola i uz podršku Eurojust-a, Frontex-a i Interpol-a, a koja je usmjerena na borbu protiv međunarodnog i organiziranog kriminala.

 

Operativna akcija ”DRAGON” je na teriitoriji Bosne i Hercegovine provedena u razdoblju od 11. do 13. listopada 2017. godine. Tijekom akcije operativne mjere agencija za provođenje zakona su bile usmjerene na otkrivanje i suzbijanje nezakonitih migracija, kao i drugih kriminalnih aktivnosti koje prate nezakonite migracije kao što su krijumčarenje nezakonite robe, trgovina ljudima, krivotvorenje dokumenata, a ne zanemarujući sprječavanje i rasvjetljavanje drugih kaznenih djela organiziranog kriminala.

 

U Bosni i Hercegovini koordinator operacije je bila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH – odsjek za saradnju sa Europol-om , gdje je bio uspostavljen Koordinacijski centar za Bosnu i Hercegovinu u kojem su sudjelovali predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH. Pored Direkcije u operaciji su sudjelovali pripadnici 16 agencija za provođenje zakona i to: Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancijama BiH, Federalna uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko distrikta BiH, MUP-ovi kantona Federacije BiH.

 

Tijekom realizacije operativne akcije, agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su lišile slobode 56 osoba, te ukupno kontrolirale 39.461 osobu, 9.138 vozila, 6 vlakova, 427 autobusa, 850 kamiona i 670 lokacija. Također su zaplijenjena 4 vozila, 7 mobitela, 0,702 kg droge, 112kg duhan / cigareta, novac: 49.000 RSD, 2900 USD, 13.500 EUR, te 2 SIM kartice i 2 bankovne kartice. Agencije za provođenje zakona su inicirale 5 novih istraga a koje se tiču ​​ilegalnih migracija, krijumčarenja droge i cigareta.

 

Tijekom realizacije operativne akcije “DRAGON”, između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini ostvaren je visok stupanj komunikacije, koordinacije i suradnje. Također je postignuta suradnja s ostalim zemljama sudionicama, pri čemu je raliziran veliki broj zahtjeva za međunarodnu razmjenu informacija.

 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH se zahvaljuje agencijama za provođenje zakona u BiH i inozemstvu koje su sudjelovale u pripremi i realizaciji ove operativne akcije, te ističe spremnost za kontinuirano poduzimanje daljnjih mjera i radnji iz njene nadležnosti u cilju suzbijanja svih kaznenih djela iz oblasti organiziranog kriminaliteta.

 

 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

Share