Dodijeljeni certifikati za polaznike obuke iz znakovnog jezika

Centar ženskih prava u Zenici radi na stalnom unapređenju svoje usluge besplatne pravne pomoći i prilagođava ih potrebama korisnika i korisnica, naročito osjetljivim i marginalizovanim grupama. Zato je za osoblje ove organizacije tokom 2016. i 2017. organizovana obuka za znakovni jezik. Obuku je kroz 10 radionica provela Branka Jurić, dugogodišnja aktivistica Udruženja gluhih i nagluhih Zenica.

Danas su u prostorijama Centra ženskih prava dodijeljena uvjerenja za poznavanje znakovnog jezika za 9 članica Centra i 6 članova i članica Crvenog krsta u Zenici. Uvjerenja je dodijelio sekretar Saveza udruženja gluhih i nagluhih FBiH, Sulejman Čaković, ističući ovo kao primjer dobre prakse za koju se nada da će donošenjem novih zakonskih rješenja zaživjeti i u državnim institucijama i ustanovana, na svim nivoima.

– Za nas je ovo značajan iskorak u sticanju vještina koje olakšavaju direktniju komunikaciju sa osobama oštećenog sluha i govora (gluhim i gluhonijemim). Ovo je samo jedan od načina da se doprinese prevenciji diskriminacije ove specifične kategorije građana i građanki. Nadamo se da će institucije sistema u oblasti zdravstvene, socijalne i drugih oblika zaštite i usluga nastojati učiniti sličan iskorak i time olakšati pristup uslugama i pravima za gluhe, nagluhe i gluhonijeme osobe koje se sporazumijevaju isključivo znakovnim jezikom, – saopšteno je iz Centra ženskih prava u Zenici.

Share