Osigurana sredstva za isplatu invalidnina

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za mart 2017. godine. Nakon što je osigurano nešto više od 25 miliona maraka za ove namjene, nalozi za isplatu korisnicima upućeni su prema bankama. (S.G.)

Share